ARS styrelse

 Styrelsen består av åtta personer. Ordförande, sekreterare, kassör och suppleant samt en arbetsgrupp på fyra personer.

Inom arbetsgruppen skapas projektgrupper som arbetar med lång- eller kortvariga uppgifter. Arbetsgruppen kan till sig adjungera person som den anser sig behöva för speciell uppgift.

Styrelsefunktionernas fördelning

Ordförande: SM5TRT, Gunnar

Sekreterare: SM7LNT, Olle

Kassör: SMØNHE, Urban

Suppleant: SM0ETT, Hans

 

Arbetsgrupper: 

Sambandsövningar: SM7LNT Olle och SM5XMO Göran.

Utbildning i nödsamband: SM0ETT Hans, Johan H och SM5TRT Gunnar.