AmatörRadio för Samhällsskydd

AmatörRadio för Samhällsskydd

Vad är ARS?

ARS har till mål att förbereda licensierade sändaramatörer för en beredskap inför eventuella krissituationer då behovet av ett
regionalt eller nationellt sambandsnät oberoende av annan infrastruktur kan bli stort.

Om dagens alltmer sårbara elnät, telefonnät, mobiltelefoninät, internet m.fl. kommunikationsnät slås ut, är det ovärderligt
med tillgång till oberoende radioförbindelser som kan överbrygga såväl korta som långa avstånd. Det allmänna samhället,
representerat av stat och kommun, är i dag dåligt rustat för detta.

Ansvarsfulla sändaramatörer är beredda att med sina resurser bidra till att avhjälpa denna brist. Sändaramatörerna i Sverige
besitter såväl teknisk kompetens, som stor vana vid hantering av radioutrustning och radiotrafik vilket innebär att de är en
värdefull resurs i en sådan situation.

Sändaramatörer finns dygnet runt över hela landet med driftfärdig radioutrustning.
Med tillgång till frekvensband på kortvåg, VHF och UHF har sändaramatörer kapacitet att skapa trådlösa förbindelser över
långa avstånd med egen strömförsörjning till radioutrustningen.

 

KORT HISTORIK: KRIS, Kreativt Radiosamband I Sverige bildades 2004 som ett "relativt löst" samarbete mellan SRA i Stockholm och GSA i Göteborg. Årligen arrangerades en eller två nationella sambandsövningar med mycket god anslutning av sändaramatörer. 2009 omvandlades KRIS till en ideell förening med namnet "AmatörRadio för Samhällsskydd, ARS med säte i Stockholm.

Planerade ARS-aktiviteter:

-- ARS´medlemmar skall utbildas i nödsamband och övas vid sambandsövningar, såväl regionala som landsomfattande.

-- ARS skall ensamt eller i samarbete med annan organisation initiera diskussioner med länsstyrelser och kommuner för att erbjuda våra resurser


Vår första stora landsomfattande sambandsövning Höst- ARS 09, som genomfördes den 4 oktober 2009, blev en stor succé.

Vinter-ARS, som var vår andra storövning, kördes på kvällen den 14 februari 2010 och blev också lyckad med mycket stor anslutning av sändaramatörer som kan tänkas stödja samhället i ett krisläge.

Läs här! Summering av Vinter-ARS

Inbjudan till Höst-ARS 10 här!

Och tack alla deltagare i Höst-ARS 10 !

Vi hade även denna gång en mycket god anslutning av sändaramatöreroch mer än 500 QSO genomfördes. Utförlig rapport finns här och i QTC.

 

 

Planerade ARS-aktiviteter under 2011:

ARS QRP-övning 15 maj 2011      Klicka på raden

Kort rapport: Trots att vädrets makter inte var oss nådiga rapporterade ARS HQ-station och Ledningscentralerna 2, 6 och 7 ett 80-tal QSO med QRP-stationer från Gällivare i norr till Skurup i söder. Utförlig rapport finner du på sid. 50 i tidningen QTC Amatörradio nr 7-8, 2011.

 

Årets stora sambandsövning "HÖST-ARS 11" körs den 2 Oktober 2011.

Det är en landsomfattande sambandsövning med anslutningar till lokala radionätverk.

FRO Centralt säger sig också vilja delta i "HÖST-ARS 11", något som vi inom ARS tycker är mycket glädjande.  Arbetet pågår nu med att finna en samarbetsform som kan tillgodose ARS, FROs och samhällets önskemål. "Bollen" ligger för närvarande hos FRO och vi hoppas att man där, inom rimlig tid, ska komma till beslut så att samarbetsförslaget inte rinner ut i sanden.

Tyvärr rann samarbetsförslaget ut i sanden denna gång och resultatet blev istället nedanstående meddelande:

 

HÖST-ARS 11 inställd.

ARS styrelse har beslutat ställa in den nationella sambandsövning som skulle genomförts den 2 oktober 2011 i samarbete med FRO Centralt. Orsaken är att FRO på uppdrag av MSB bygger nytt sambandsnät för nödradio, NSE nationella sambandsenheter. FRO behöver all sin personal till denna aktivitet och saknar därför kapacitet för samarbete med ARS!!?? 

 NSE kommer att vara lokaliserad i 10 orter med förråd från vilka man vid behov ska kunna ta materiel och undsätta samhället. Vill ni veta mer eller anmäla er till utbildning för NSE så ring Kenneth Wassberg tfn 0735 20 55 03 eller e-post  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Medlemstalet i FRO har minskat och var i maj 2012 endast 3039 personer. År 2009 hade FRO 4000 medlemmar.    FRO engagerar sig  i  många  samhällsnyttiga  radioaktiviteter och då är samarbete  ett bra sätt att lösa personalbehovet. Tyvärr tänker man inte på det viset!

 

ARS styrelse har beslutat att låta vår förening vila för att se hur MSB/FRO lyckas med det s.k. NSE. Även ARS olycksfallsförsäkring är vilande och kan inte åberopas vid sambandsövningar.

 

Gunnar Persson / SM5TRT / SL 480

Ordförande i ARS                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                        

  

 

Här nedan finner du intressanta informationssidor:

ARS styrelse

Stadgar

Medlemskap

Om det blir allvar


Telegramblankett


ARS-Kommuner


Vi måste undvika..

.
Kontakt