Bilder från KRIS-04

KRIS-04 HQ-station aktiverades av SKØAR från Kvarnberget. Foto SMØNHE, Urban.

Kvarnberget vid KRIS-04
Kvarnberget vid KRIS-04


Kvarnberget vid KRIS-04


SMØNHE, Urban operatör vid SKØAR under KRIS-04


SM5TRT, Gunnar operatör vid SKØAR under KRIS-04


Delar av antennparken på Kvarnberget