Radiosamband vid Lidingöloppet

Varje höst i slutet av september arrangeras världens största terränglopp, Lidingöloppet. Stockholms Radioamatörer har under ett antal år haft förtroendet att arrangera radiosambandet vid detta lopp. Det är ett utmärkt tillfälle att tillämpa sina kunskaper i radiokommunikation. Radiosambandet arrangeras under ledning av SMØEPX, Michael.

Aktuell information om samband vid kommande Lidingölopp anslås i denna sektion samt via nyhetsbrevet [sranews] och lokaltrafiknätet ca 1 månad före loppet.