SSA med DL Johan Thid och vDL Jonas Larsson välkomnar er till en spännande amatörradiodag på SK0TM den 21 januari.

Dagen inleds med att SK0MG kör HF, VHF och licensfritt från portabelstation uppställd på parkeringen vid Kaknästornet.

Därefter presentear Johan Thid, DL0 och Jonas Larsson vDL0 planer för DL under 2023. Dagen innehåller också föreläsningar om C4FM, svxlink, Amprnet samt presentation av SK0TM och SK0QO. 

För mer information om program, tider och adress, se länken till SSA.