Onsdagen 2022-11-02 hölls ett extra årsmöte i föreningen Stockholms Radioamatörer. Syftet med årsmötet var att tillsätta de två styrelseposter som lämnats vakanta vid det ordinarie årsmötet 2022-06-15.

Vid mötet valdes SMØRYA Lars Jansson till posten som klubbmästare och SMØTQY Richard Norell som 1:e suppleant. 

Se bifogat prokotoll.

Bilagor:
Download this file (Protokoll_extra_arsmote_2022-11-02.pdf)Protokoll_extra_arsmote_2022-11-02.pdf[Protkoll vid extra årsmöte 2022-11-02]