BG2FX-4C QRP transciever

Den 15 juni hölls årets årsmöte, försenat bl a p g a pandemien. Närvarande var SM0MPE/Hernan, SM5TC/Arne, SM0IKR/Göran, SM0EPX/Micke, SM0RGM/Stefan, SM0ATC/Dennis och SM0FUS/Bertil. Årsmöte och konstituerande styrelsemöte hölls. 

Därefter förevisade Bertil, SM0FUS, en liten QRP-rigg som är konstruerad av BG2FX. Den har 10 watt uteffekt, sänder på 9 band (10/12/15/17/20/30/40/60 och 80 meter) och har en SDR-mottagare med en liten informativ display som till och med innehåller ett litet vattenfall. Riggen får gott och väl plats i ena handen och tar därför mycket liten plats i packningen.

Bilagor:
Access this URL (https://sra.se/images/stories/sra/pdf/2022/Arsmotesprotokoll_2022_Justerat.pdf)Arsmotesprotokoll_2022_Justerat.pdf[Årsmötesprotokoll 2022]
Access this URL (https://sra.se/images/stories/sra/pdf/2022/Konstituerande_mote_Protokoll_Justerat_2022.pdf)Konstituerande_mote_Protokoll_Justerat_2022.pdf[Protokoll konstituerande styrelsemöte]