APRS

APRS - Automatic Packet Reporting System

APRS är mest känt för möjligheten att sända ut sin position så att andra kan se var man befinner sig men systemet har många fler funktioner än så. På senare år har APRS fått ett uppsving, bland annat p g a det numera finns inbyggt i en del moderna riggar, t ex Anytone AT-D878 och AT-D578.

APRS kan användas för att sända ut meddelanden, t ex om lokala aktiviteter, information om vilka repeatrar och frekvenser som används i området, väderinformation, telemetri.

Temakväll om APRS med Stefan SM0RGM

Den 22 maj arrangerade SRA temakväll och vi inledde med en liten APRS-rävjakt. Därefter berättade Stefan/SM0RGM berättade om APRS. SM0RUX/Pontus och SM0KJM/Mikael agerade räv och alla deltagare hittade fram till räven. Kvällen bjöd på ett strålande försommarväder!

Vi förflyttade oss sedan gemensamt till lokalen på Gotlandsgatan 44. 

APRS via aprs.fi

I Anytones radioapparater finns möjlighet att välja mellan "analog" och "digital" APRS. Med analog APRS menar man traditionell APRS över AX.25 packet radio och digital APRS betyder att man sänder positionsdata över DMR. Faktum är att "analog" APRS egentligen är ett felaktigt begrepp eftersom AX.25 är definierad som en digital mode. Men så har Anytone valt att kalla dem.

Vad är då skillnaderna och för- respektive nackdelar?

SK0AR-10 körs f n i testdrift med programvaran DireWolf och fungerar i nuläget som en RX only igate, d v s den förmedlar uppfångade positionsrapporter till APRS-IS (Automatic Packet Reporting System-Internet Service) och aprs.fi. I skrivande stund är mottagningen mycket begränsad och fokus är på test och utvärdering av programvara.

Framöver är det meningen att mottagaren ska ersättas med en RX/TX så att igate:n kan förmedla meddelanden åt båda håll (APRS IS <-> Radio).