Repeatrar

Repeaterinformationen är under revidering.

Packet radio

Informationen om packet radio är under revidering

Radiosamband

SRA arrangererar ett antal radiosamband vid olika arrangemang, bland annat Lidingöloppet. Ofta sker detta i samarbete med andra föreningar.

2004 och 2005 arrangerade SRA i samarbete med Göteborgs Sändareamatörer, GSA sambandsövningen KRIS. Under några år stod SRA ensamt för dessa övningar.

Sedan 2009 arrangeras sambandsövningarna av ARS, AmatörRadio för Samhällsskydd,
en ideell förening som stöds av SRA.

Fielddays

En gång per år arrangerar vi s k fielddays. Då hyr vi lämplig lokal/stuga och åker ut en helg och kör radio och har mycket trevligt tillsammans. Ofta försöker vi förlägga dessa fielddays i samband med någon test, t ex VHF kvartalstest. Under senare år har vi varit på Gålö söder om Stockholm.

Studiebesök, föredrag och temakvällar

Vi arrangerar studiebesök, föredrag och temakvällar med anknytning till vår hobby. Aktuell information om verksamheten får du genom att lyssna på lokaltrafiknätet eller genom att prenumerera på nyhetbrevet [sranews].