Styrelsen för SRA består av:

Post Call Namn Period
Ordförande SMØMPE Hernan Sobredo 2023
Vice ordförande SMØRGM  Stefan Helander 2023
Kassör   SM5TC Arne Karlérus 2023-2024
Sekreterare SMØEPX Michael Grimsland  2022-2023
Tekniksekreterare SMØIKR Göran Björk 2022-2023
Klubbmästare SMØRYA Lars Jansson 2022-2023
1:e suppleant SMØTQY Richard Norell 2022-2023
2:e suppleant  SMØWQT Thomas Engström  2023-2024
       
Revisor SM5AKP Esko Antikainen 2023
Revisorssuppleant SMØATC Dennis Becker 2023 
       
Valberedning SMØBYD  Hans Löf (sammankallande) 2023
  SMØIFP Jan-Olof Nilsson  2023
  SMØRUX Pontus Falk  2023

 

Ordförande- och vice ordförandeposterna väljs för ett år i taget medan övriga poster väljs för två år i taget.