Styrelsen för SRA består av nedanstående:

Post Call Namn Period
Ordförande SMØMPE Hernan Sobredo 2022
Vice ordförande SMØRGM  Stefan Helander 2022
Kassör   SM5TC Arne Karlérus 2021-2022
Sekreterare SMØEPX Michael Grimsland  2022-2023
Tekniksekreterare SMØIKR Göran Björk 2022-2023
Ungdomssekreterare  vakant    2021-2022
Klubbmästare SMØRYA  Lars Jansson 2022-2023
1:e suppleant SMØTQY  Richard Norell 2022-2023
2:e suppleant  vakant   2021-2022
       
Revisor SMØATC Dennis Becker 2022
Revisorssuppleant SMØAKP Esko Antikainen 2022
Revisorssuppleant vakant    
       
Valberedning vakant  (sammankallande) 2022
  vakant   2022
  vakant   2022

Ordförande- och vice ordförandeposterna väljs för ett år i taget medan övriga poster väljs för två år i taget.