svxlink logo

Den 25 oktober arrangerade SRA temakväll och Peter/SM5GXQ föredrog och demonstrerade SVX-link. Ett 30-tal personer deltog och som Peter kunde konstatera hade vi alla distrikt i landet representerade bland deltagarna. Utöver föredraget så demonstrerade Peter svxlink i praktiken (se del 2 av videoinspelningen nedan), något som var mycket uppskattat.