Amatörradio - en hobby för radioproffs

Ordet "amatör" har ofta en lite negativ mening, ungefär som att man är lite dålig på det man gör. Som radioamatör är du långtifrån dålig på radio, snarare proffsig. Amatör i ordet amatörradio syftar på att man ägnar sig åt radio som hobby och inte yrkesmässigt (sedan finns det ju förstås många radioamatörer som också arbetar yrkesmässigt med radio).

Som radioamatör har du privilegiet att få genomföra radiotekniska experiment. Många av oss som är radioamatörer har yrken inom elektronik och radioteknik. Under det sekel som amatörradion har funnits har våra experiment bidragit till att föra utvecklingen inom radio framåt.

För att kunna utvärdera hur våra experiment fungerar så kommunicerar vi med varandra. Det kan vara i form av att vi helt enkelt pratar, kommunicerar via telegrafi eller digitalt till att vi arrangerar olika tävlingar där man t ex försöker etablera så många och långväga kontakter som möjligt. Amatörradio är mångfacetterat och det finns mängder av olika kommunikationsformer och teknologier att fördjupa sig i.

I Sverige finns ca 12000 licensierade radioamatörer och världen äver är vi flera miljoner.

Med amatörradio kommunicerar vi trådlöst utan hjälp av annan infrastruktur (som t ex Internet eller mobiltelefoner) och når till andra sidan jordklotet. En fascinerande hobby!

Kompetenskrav

För att bli radioamatör behöver du avlägga godkända prov inom bland annat radioteknik och ellära. Att vara radioamatör innebär att du får ett privilegium att utföra radiotekniska experiment och du behöver därför visa att du har en viss nivå av kompetens. Du kan studera på egen hand eller delta i någon av de kurser som arrangeras av radioklubbar.

Ligger ditt intresse för radio inte inom det tekniska spektrat utan mest handlar om möjlgheten att kommunicera så kan kompetenskraven tyckas överflödiga och i det fallet så finns licensfria alternativ där du kan använda radio utan kompetenskrav. Licensfria frekvensband finns på 27, 69 och 444/446 MHz som får användas fritt av vem som helst.

Licensfri radio är ett bra och enkelt sätt att komma igång med radiohobbyn. Många radioamatörer har börjat sin radiohobby via de licensfria alternativen.

Amatörradio i samhällets tjänst

I krissituationer, som t ex naturkatastrofer eller andra oväntade händelser inträffar har amatörradion visat sig vara en värdefull resurs när annan kommunikation fallerar. Vi kan med vår utrustning kommunicera över stora avstånd utan hjälp av annan infrastruktur och vi är vana vid att kommunicera trådlöst under ibland svåra förhållanden.

Amatörradion är en viktig resurs i kristider!

Stockholms Radioamatörer är medlem i föreningen AMPRNET som är en frivilligorganisation, en ideell förening inriktad på samhällsskydd och beredskap med tillgång till en del unika resurser som gör det möjligt att bygga och driva en del av Internet, som Internetoperatör. AMPRNETs ambition är att erbjuda Internettjänster, och om möjligt Internetaccess, när andra alternativ saknas,  i syfte att stärka samhället vid naturkatastrofer eller andra extraordinära situationer.  Ideellt och strikt icke-kommersiellt. Konkurrerar inte med någon. En sista utväg om man så vill.