Stockholms Radioamatörer är en idéell förening med verksamhet i Stockholmsområdet. Verksamheten kretsar runt vår gemensamma hobby - amatörradio. Vi driver gemensamma resurser såsom repeatrar och packet radio och anordnar aktiviteter såsom fielddays, loppmarknader, radiosamband, studiebesök och föredrag som berör vår hobby. Genom nyhetsbrevet [sranews] får du aktuell information via epost om aktiviteter i föreningen och SMØ-distriktet. Fyll i formuläret nere på sidan för att prenumerera på nyhetsbrevet.

Stockholms Radioamatörer förkortas SRA, en förkortning som vi delar med den tidigare tillverkaren av radioutrustning - Svenska Radioaktiebolaget. Föreningen har ingen anknytning till detta företag. För mer information om radioutrustningar som Svenska Radioaktiebolaget har tillverkat, se sidorna om Svenska Radioaktiebolaget på radiomuseum.org.

Stockholm Amateur Radio Club shortened SRA, an acronym that we share with the former manufacturer of radio equipment - Svenska Radioaktiebolaget. The club has no connection with this company. For more information about radio equipment that Svenska Radioaktiebolaget has been manufacturing, see the pages about Svenska Radioaktiebolaget at radiomuseum.org.

Läs mer om

73 de SKØAR