SRA boot logo till Anytone

Här är några olika boot-logotyper som du kan använda i din Anytone.

 • Högerklicka på den bild du önskar och välj "Spara som"
 • Starta CPS och anslut din radio
 • Gå till Tool -> Boot image
 • Klicka på Open Image och välj bildfilen du just sparade i steget ovan
 • Bilden ska visas i fönstret, annars är filformatet fel:
 • Klicka på Write
 • Gå till Optional Settings -> fliken Power-On -> Power-On-interface -> Custom picture
 • Klicka på knappen Write to Radio och välj Other data

SRA logotype som startbild

 

(Välj önskad bild, högerklicka och välj "Spara som")

SSA logotype som startbild

(Högerklicka och välj "Spara som")

SRA temakväll om DMR med SM0RUX/Pontus

Onsdagen den 20 mars 2024 kom SM0RUX/Pontus och berättade om DMR. Pontus förklarade begrepp och egenheter med DMR och gav en mängd värdefulla tips.

I lokalen var vi 14 personer och via Jitsi deltog över 40 personer inklusive SK0QO som visade temakvällen i klubblokalen via Jitsi. Alla landets distrikt var representerade och vi hade även en deltagare med från Norge.

När man är ny med DMR så är det en hel del begrepp som man ställs inför. Här har vi sammanställt en ordlista med förklaringar.

Begrepp Förklaring
DMR

DMR står för Digital Mobile Radio är en standard för tal- och datakommunikation som definerats av ETSI. Talkanalen har 6.25 kHz bandbredd vilket innebär att det ryms två talkanaler inom samma bandbredd som traditionell 12.5 kHz FM-kanal. DMR är konstruerat för att kunna samexistera med FM. Standarden är framtagen för kommersiella tillämpningar vilket innebär att det finns aspekter som i amatörradiosammanhang kan upplevas som onödigt krångliga eller omstädliga men detta är då ett arv som kommer med från den kommersiella sidan.

DMR är en öppen standard vilket innebär att det finns många olika tillverkare av utrustning.

Talgrupp / talk group En talgrupp är ungefär som det vi kallar för "kanal" i FM-sammanhang. Talgruppen kan dock höras över flera repeatrar samtidigt. Alla som kommunicerar i samma talgrupp kan tala med varandra.
Tidlucka / Time slot En DMR-signal består av två samtidiga tal- eller datakanaler och dessa benämns som tidluckor. Ofta förkortas de med TS1 och TS2. Repeaterägaren väljer hur tidluckorna ska användas på respektive repeater så det kan skilja från fall till fall.
Color Code / CC För att förhindra att trafik över två olika repeatrar som har överlappande täckningsområde blandas, t ex vid konditioner så har repeatern en s k Color Code, CC0-CC15. För att radion och repeatern ska kunna kommunicera behöver de ha samma Color Code inställd. Color code har motsvarande funktion som subton har för FM-trafik. I DMR är Color Code obligatoriskt att ställa in, till skillnad från FM där man kan välja att köra helt utan subton förutsatt att båda stationerna gör det.
Digital Monitor / Promiscuous Mode En DMR-radio tar normalt bara emot trafik i de talgrupper som den är programmerad för. Om repeatern sänder trafik i en talgrupp som inte finns i radions RX-lista så är radion tyst men kanalen indikeras som upptagen. I kommersiella sammanhang används detta för att segmentera trafik så att olika användagrupper inte kan höra varandras trafik. Inom amatörradion vill vi gärna kunna lyssna på all trafik över repeatern och därför använder vi det som kallas Digital Monitor (Anytone) eller promiscuous mode. För att kunna sända i en talgrupp som man hör trafik i genom digtal monitor kan man behöva manuellt välja talgruppen som man lyssnar på innan man sänder. På Anytone indikerar lysdioden med ljusblått sken att talgruppen man lyssnar på antingen ingår i radions receive list eller manuellt vald. D v s vid ljusblått sken är det bara att trycka på PTT:n för att sända i talgruppen man hör. Lyser lysdioden grönt vid mottagning av DMR-signal så betyder det att man inte kommer att sända i rätt talgrupp om man trycker på PTTn utan att först välja talgruppen. På Anytone väljer man talgrupp genom att hålla inne knappen för noll till dess talgruppsfältet visas och där kan man knappa in talgruppens nummer och sedan trycker man till på PTTn. Om talgruppen finns programmerad i radions kodplugg är den valbar via menyvalet "LIST".
Kodplugg För DMR-kanaler är det flera parametrar som ska ställas in, utöver frekvens. Det är color code, tidlucka mm. För att man ska slippa knappa detta manuellt för varje repeater så programmeras radion med färdiginställda kanaler. Ditt eget DMR-ID och kontaktlistor mm ska också programmeras i radion. Hela detta "programpaket" kallas för en kodplugg. En kodplugg är helt enkelt en programmering av radions minnen och inställningar. Färdiga kodpluggar för t ex alla repeatrar i hela Sverige finns att ladda ner och på så sätt kan radion snabbt programmeras upp med alla repeaterkanaler. 
Brandmeister Systemet som kopplar ihop repeatrarna så bland annat att talgrupperna kan höras över flera repeatrar kallas Brandmeister. På Brandmeister kan du skapa en inloggning och hantera en del inställningar för ditt DMR ID. Du kan se status för talgrupper och mycket annat. Den svenska Brandmeisterservern heter 2402 och är ansluten via AMPRNet så att repeatrar som också använder AMPRNet inte behöver Internetanslutning för att nå Brandmeisterservern.
DMR ID Alla stationer i ett DMR-nät behöver ha ett unikt DMR-ID, ungefär som ett telefonnummer. Innan du kan komma igång och sända på DMR så behöver du ansöka om ett DMR-ID. DMR-ID:n administreras på radioid.net där du kan ansöka om ett eget DMR-ID. För svenska callsigns börjar DMR-ID:t på 240.
Statisk talgrupp Den eller de talgrupper som en repeater eller hotspot passar kontinuerligt kallas statiska talgrupper. Vilka talgrupper som ska vara statiska över en repeater eller hotspot bestäms av administratören för repeatern / hotspoten. Trafik i en talgrupp som passas statiskt av repeatern sänds ut oavsett om någon lyssnar eller ej, samt att repeatern inte redan är upptagen med trafik i en annan talgrupp. En repeater kan sända ut en talgrupp i taget per tidlucka.
Svenska talgrupper börjar normalt på sifforna 240 (undantaget är de svenska talgrupperna 2410 och 2411 som av misstag fått dessa nummer, de borde ha fått numren 24010 och 24011 t ex).
Dynamisk talgrupp Talgrupper som en repeater eller hotspot inte passar kan aktiveras av den som önskar. Det gör man genom att man väljer talgruppen på sin radio och trycker till på PTT:n. Talgruppen är aktiv över repeatern så länge repeatern tar emot trafik på radiosidan i talgruppen. Normalt deaktiveras dynamiska talgrupper efter 15 minuters inaktivitet på radiosidan (d v s även om det pågår trafik i talgruppen så deaktiveras den över repeatern om ingen har sänt via radio till repeatern i talgruppen). 
Autostatisk talgrupp Begreppet autostatisk talgrupp förekommer bara på hotspots och det innebär att den talgrupp man senast sände i fortsätter att vara aktiv, d v s den har ingen timeout såsom dynamiska talgrupper har. Talgruppen förblir aktiv tills dess att man antingen sänder i en annan talgrupp, trycker till på PTT i talgrupp 4000 (disconnect) eller att hostpoten startas om.
Hotspot En hotspot är i princip en liten personlig DMR-repeater. Den sänder normalt simplex och har kort räckvidd. Hotspots är ofta små och byggda på t ex Raspberry Pi. Oftast begränsar man så att hotspoten bara tillåter trafik från ett eller ett par utvalda DMR-ID:n. 
Individanrop / Private Call Om man väljer ett personligt DMR-ID, istället för en talgrupp och gör ett s k private call så blir detta ett QSO bara mellan två specifika DMR-ID:n. Detta QSO öppnar bara repeatrarna där dessa två DMR-ID:n finns. Andra stationer kan inte delta i samtalet. 
OBS! Namnet till trots så är samtalet inte "privat" d v s andra som befinner sig i respektive repeaters täckningsområde och lyssnar med Digital Monitor aktiverat kan höra samtalet. 
Gruppanrop / Group Call QSO i en talgrupp kallas för gruppanrop eller Group Call. Flera stationer kan delta i QSO:t precis som ett ring-QSO går till i andra moder. Alla repeatrar och hotspots som har talgruppen aktiverad, antingen statiskt eller dynamiskt kommer att sända ut trafiken som pågår i gruppanropet i talgruppen.

Saknar du något begrepp kring DMR i listan ovan, som du tycker borde finnas med? Hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så lägger vi till det.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar kring DMR.

Behövs Internetanslutning för DMR?

Nej, DMR är bara en mode liksom alla andra moder, t ex FM. DMR kan användas simplex, radio till radio utan Internet.

Repeatrar och Hotspots använder ofta Internet som bärare för att nå Brandmeisterservern och att det på så sätt går att ha talgrupper som hörs över flera repeatrar samtidigt. En repeater som inte har Internetanslutning går att använda som en vanlig lokal repeater. D v s stationer som kommunicerar över samma repeater kan prata med varandra, så som över en traditionell FM-repeater.

I Sverige är den svenska Brandmeisterservern 2402 ansluten via AMPRNet. AMPRNet är ett fristående IP-nätverk byggt på bl a radiolänkar och är inte beroende av Internet. Repeatrar som ansluts till Brandmeister via AMPRNet behöver således inte en Internetanslutning för att nå Brandmeisterservern.

För att köra ett simplex-QSO utan repeater kan man använda frekvensen 145.375 MHz som är avsedd för Digital Voice, välja TS1, CC1 och talgrupp 9. Varken Internet eller repeater behövs :) 

Kan någon annan lyssna på ett QSO som är "private call"?

Ja, private call betyder bara att endast de repeatrar som de involverade stationerna används sänder. Till skillnad från QSO i en talgrupp där flertal repeatrar kan passa talgruppen och sänder då ut allt som sänds i talgruppen.

Alla som befinner sig inom de involverade repeatrarnas räckvidd kan lyssna på ett private call precis som man kan göra med ett FM-QSO. Har man hemligheter att prata om är det bättre att använda telefon :)

En bättre svensk översättning av private call är individanrop.

Kan DMR-trafik krypteras så att ingen annan kan lyssna?

Tekniskt sett har vi ärvt möjligheten till kryptering i våra radioapparater från den kommersiella sidan men det går emot rekommendationer och regler för amatörradio att kryptera trafiken.

Brandmeister har inte stöd för kryptering av trafik via talgrupper.

Kan jag lyssna på DMR utan en radio?

Ja, via https://hose.brandmeister.network/ kan du lyssna på DMR-trafik via din dator. Uppe till höger finns "PLAYER". Klicka på den. Klicka sedan på symbolen med "två gubbar" och skriv in den talgrupp du vill lyssna på,  t ex 2400 och tryck enter.

I huvudfönstret ser du alla talgrupper som det pågår trafik i över hela världen. Du kan också välja att lyssna på någon av dem genom att helt enkelt klicka på dem.

Vad är Digital Monitor eller Promiscuous Mode?

Din radio är programmerad med de talgrupper du vanligtvis vill kunna lyssna på i en s k receive list (mottagningslista). I kommersiella sammanhang används detta för att olika användargrupper inte ska behöva höra varandras trafik. När det pågår samtal i en talgrupp som är irrelevant ska radion vara tyst.

I amatörradiosammanhang så är detta inte så relevant eftersom vi oftast vill lyssna på allt. Då kan man använda det som i Anytone kallas Digital Monitor och i andra fabrikat för Promiscuous Mode, vilket innebär att trafik i vilken talgrupp som helst kommer att höras i radion.

Du behöver manuellt välja den talgrupp som du hör trafik i innan du kan sända, om talgruppen inte finns i din radios mottagningslista.

Hur tar jag reda på hur jag låter?

Ett bra sätt är förstås att fråga sin motstation. Vill du höra hur du själv låter finns två olika sätt.

1. Gör ett private call till 9990 som är "papegojan". Den spelar in din sändning och när du släpper PTT:n så sänder den tillbaka inspelningen till dig. 

2. Gå till https://hose.brandmeister.network/ med en webbläsare (enklast i en dator). Uppe till höger finns "Player". Klicka på den och klicka på symbolen med "två gubbar" som betyder talgrupp och skriv in 98 och tryck på enter. Sänd nu i talgrupp 98 med group call på din radio (se upp med rundgång). Du kan nu se en VU-meter på skärmen och den ska aldrig gå upp på rött när du talar med normal samtalston. Den ska bara vara grön.

Hur byter jag talgrupp (QSY)?

När man har fått svar på ett anrop i t ex talgrupp 240 (Sverige) så kan det vara lämpligt att QSY:a till t ex en "taktiskt talgrupp" (se nedan) d v s talgrupp 2411 eller 2412. Så att man inte håller varenda repeater i hela landet igång under sitt QSO. Hur man byter talgrupp varierar lite beroende på typ av radio.

 • Anytone: Menyknappen List gör att du kan bläddra mellan de förinställda talgrupperna i radion. När du har hittat önskad talgrupp, tryck till på PTT. Finns inte önskad talgrupp i listan kan man hålla inne knappen 0 (noll) till dess en ruta visas. Där kan du nu direkt skriva in önskat talgruppsnummer och trycka till på PTT.
 • OpenGD77: Om kanalen har en vald TG List kan du bläddra mellan förinställda talgrupper med vänster och höger pil (på Baofeng saknas pilarna men då fungerar A/B som vänsterpil och Band som högerpil). Om talgruppen inte finns i TG List kan du trycka på # och skriva in talgruppsnumret och avsluta med grön knapp. Du kan också trycka # ytterligare två gånger och få upp kontaktlistan där du kan välja talgrupper som inte finns i TG Listan. Bläddra med pilarna och välj önskad talgrupp med grön knapp.

Hur vet jag vilka talgrupper som finns?

Talgrupperna för Sverige börjar på 240, t ex 240 för hela Sverige och 240 + distriktssiffra d v s 2400 för SM0, 2401 för SM1 o s v. Utöver det finns ett antal användningsspecifika talgrupper. 

Undantagsvis finns det även svenska talgrupper som börjar på 241 vilket principellt egentligen är fel men nu heter de som de gör och de kolliderar inte med annan användning. T ex 2410 och 2411.

Du kan söka efter talgrupper här: https://brandmeister.network/?page=talkgroups

Kan jag använda en talgrupp som "inte finns"?

Tekniskt sett kan du knappa in vilket talgruppsnummer som helst, även sådana som inte är listade på https://brandmeister.network/?page=talkgroups men det rekommenderas inte av Brandmeister. Endast officiellt listade talgrupper ska användas.

Vad är en "taktiskt talgrupp"?

Begreppet har vi ärvt från USA som i sin tur antagligen kommer från den polisiära eller militära verksamheten. En svensk översättning vore kanske "arbetstalgrupp" som man går över till från en anropstalgrupp när man har etablerat kontakt. I amatörradiovärlden är en bättre beskrivning QSY-talgrupp. När man gjort anrop i t ex 240 (Sverige) eller en distriktstalgrupp, t ex 2400 (SM0) så kan man QSY:a till en taktisk talgrupp för att fortsätta QSO:t. På så sätt behöver man inte hålla alla repeatrar i hela Sverige eller hela distriktet öppna för sitt QSO. De som eventuellt vill följa med och lyssna på QSO:t eller delta i det som ett ring QSO kan följa med i QSY:n genom att välja den talgrupp man QSY:ar till och trycka till på sin PTT.

I Sverige har vi haft talgrupperna 2411 och 2412 som "taktiska talgrupper" men i nuläget är endast 2411 officiellt listad på Brandmeister.

Vad är talgrupp 9?

Talgrupp 9 kallas "local" sänds bara ut över den repeater du sänder till, d v s ungefär som en vanlig fristående repeater. Ingen länkning sker till andra repeatrar och bara andra som lyssnar på samma repeater kan höra din sändning.

Vad är talgrupp 8?

Talgrupp 8 kallas "cluster" och repeaterägaren kan koppla ihop sin repeater med några andra repeatrar inom ett begränsat geografiskt område. När du sänder i talgrupp 8 går din sändning ut över de repeatrar som ingår i clustret.

Till exempel finns det ett cluster som kallas Bohuslän som omfattar 6 st repeatrar: https://brandmeister.network/?page=cluster&clustername=Bohuslan

Hur kopplar jag ner / deaktiverar jag en dynamiskt aktiverad talgrupp?

För en repeater så kopplas en dynamiskt aktiverad talgrupp ner efter 15 minuters inaktivitet på radiosidan. För en hotspot ligger den dynamiska talgruppen aktiv tills man sänder i en annan talgrupp, detta är en s k autostatisk talgrupp.

I båda fallen kan man manuellt koppla ner den dynamiska talgruppen genom att välja private call till 4000 och trycka till på PTT:n. Observera att du måste göra detta i en lucka mellan två sändningspass och om stationerna som sänder inte lämnar tilräckligt lång lucka mellan sändningarna så kan det ta några försök. Brandmeister bekräftar med talsyntes "disconnected" eller "nedkopplad".

Vad är talgrupp 240216 Sweden-Hub?

Sweden-Hub är ett nav mellan de tre digitala moderna DMR, C4FM/Fusion, D-star och det analoga repeaternätverket svxlink. Genom Sweden-Hub kan vi tala med varandra även om vi inte använder samma digitala radioteknologi. 

Sweden-Hub nås från DMR genom talgruppen 240216.

Vilken talgrupp ska jag välja?

Om du vill nå ett visst område i Sverige väljer du distriktstalgruppen, t ex 2400 för SM0, 2402 för SM2 o s v. Om du vet att den du ska ropa på finns i det området kan du direkt anropa i distriktstalgruppen. Vet du inte var din motstation befinner sig kan du använda talgrupp 240 för hela Sverige. Ett allmänt anrop är alltså effektivast att göra via talgrupp 240 som går ut över hela landet (en liten brasklapp är dock att det finns en del repeaterägare som har valt att deras repeater inte ska passa talgrupp 240 statiskt men de hör till undantagen).

När du etablerat kontakt med motstationen över talgrupp 240 kan man QSY:a till någon av de taktiska talgrupperna 2411 eller 2412. Eller till en distriktstalgrupp (det är inte alla som har taktiska talgrupperna programmerade i sina radioapparater och beroende på modell så kan det vara att de inte kan välja talgrupp manuellt). 

Man kan också övergå till individanrop (private call) när man etablerat kontakt men nackdelen med det är att andra stationer kan inte följa med, d v s möjligheten till ett spontant ring-QSO finns inte.

Behöver jag identifiera mig genom att säga mitt callsign - displayen visar ju vem jag är?

Ja, av flera skäl.

 • Om mottagande radio inte har en kontaktlista/adressbok med ditt DMR-ID/callsign i kommer bara ditt DMR-ID att visas i displayen hos mottagaren
 • Det finns radioapparater som helt saknar display
 • Det finns radioamatörer med synnedsättning som inte har möjlighet att läsa vad det står på displayen

Anytonespecifika frågor

Vad betyder färgen på lysdioden?

Röd = TX

Grön = RX, analog signal eller en digitalsignal i digital monitorläge men inte i en talgrupp som finns i radions RX-lista och inte heller manuellt vald. Om man trycker TX när man lyssnar på en digital signal och lysdioden lyser grönt kommer man INTE att sända i den talgrupp man lyssnar på utan kanalens standardtalgrupp.

Ljusblå = RX av digital signal i en talgrupp som finns i radions RX-lista eller manuellt vald talgrupp. När lysdioden är ljusblå kan man trycka på PTT för att sända i den talgrupp man lyssnar på.

Hur fungerar Digital Monitor i Anytone?

Digital Monitor kan väljas off (avstängd), Single Slot eller Double Slot. Radion har en mottagningslista (receive list) över talgrupper som den normalt tar emot. Digtal Monitor innebär att du kan höra trafik som inte ingår i denna lista.

Single Slot innebär att den tidlucka som är vald (visas som TS1 eller TS2 i displayen) hörs, oavsett talgrupp. Trafik i den andra tidluckan kommer inte att höras. Single Slot indikeras genom en röd högtalarsymbol med ett streck till höger.

Double Slot innebär att all trafik, oavsett tidlucka kommer att höras. Om du hör trafik i den andra tidluckan jämfört med vad din radio står på så måste du byta tidlucka på din radio innan du sänder om du vill hoppa in i samtalet. T ex, du hör ett QSO som pågår i talgrupp 91 på TS1 (visas i nederkant på displayen) men din radio har TS2 inställt (i den blå indikatorn på displayen) så behöver du byta till TS1 innan du sänder på talgrupp 91. Om du sänder i talgrupp 91 på TS2 i detta läge innebär det att du kommer att aktivera talgrupp 91 dynamiskt över TS2 som i sin tur innebär att repeatern kommer att sända talgrupp 91 i båda tidluckorna på repeatern. Single Slot indikeras genom en röd högtalarsymbol med två streck till höger.

Anytone har två mottagare och om dessa står på två olika DMR-repeatrar med Digital Monitor på Double Slot så innebär det teoretiskt att du kan komma att lyssna på fyra olika samtal samtidigt (omväxlande) vilket kan bli rörigt. Det är dock sällan det i praktiken pågår så mycket trafik samtidigt.

Se även avsnittet om färger på lysdioden ovan och last call reply samt slot hold nedan.

Vad betyder Mic Enhance?

Denna ska normalt lämnas Off. Funktionen är otydlig i Anytones manual. Det finns uppgifter om att On betyder att den förbättrar hörbarheten för väldigt mörka röster medan andra menar att det tvärtom är avsett för väldigt ljusa, typiskt asiatiska röster. Testa mot papegojan om du slår på detta. Nyare firmware har också val för Indoor och Outdoor.

Vad är Last Call Reply?

Denna funktion är rätt praktisk att ha på en av knapparna på Anytone. Om man hör trafik i en talgrupp som man inte har i sin mottagningslista i radion, d v s lysdioden lyser inte ljusblå när man hör trafik (och har Digital Monitor på) utan grön, så måste man manuellt knappa in talgruppen genom att hålla inne nollan och skriva in den och trycka till på PTT:n för att lysdioden ska bli ljusblå och man kan sända i talgruppen man hör (se ovan om färger på lysdioden). 

Funktionen Last Call Reply gör detta i en enda knapptryckning. När man trycker Last Call Reply så ställer radion in talgrupp som trafiken hörs i och lysdioden blir ljusblå.

Vad betyder Slot Hold i Digital Monitor?

MENU -> Digital Monitor -> Slot Hold. Denna bör sättas till On. Digital Monitor betyder att du hör trafik, utöver dem som finns i din radios mottagningslista (receive list). Digital Monitor kan väljas för en tidlucka "Single slot" vilket innbär den tidlucka som är vald för kanalen (symbol med röd högtalare och ett streck till höger) eller för båda tidluckorna "Double Slot". Det innebär att du hör all trafik oavsett om den föregår på den tidlucka som din radio står på eller den andra tidluckan. Om det pågår trafik på båda tidluckorna över repeatern så växlar radion tidlucka när stationen släpper PTT:n på ena tidluckan och den hoppar då fram och tillbaka mellan samtalen på de två tidluckorna.

Med Slot Hold så väntar den några sekunder innan den byter tidlucka vilket gör att du har större chans att stanna kvar på den tidlucka som du hör på och du kommer inte att hoppa fram och tillbaka mellan tidluckorna om det pågår samtal på båda tidluckorna.

Vad är skillnaden mellan Analog och Digital APRS?

Analog APRS är traditionell APRS som sänds över 144.800 MHz AX.25. Dessa paket kan på vanligt APRS-maner "digipeatas" via WIDE1-1,WIDE2-2 och andra som har APRS-mottagning på sina radioapparater, som befinner sig i närheten kan se avstånd och bäring till dig. Om paketet snappas upp av en igate så syns din position online via aprs.fi. Även om radion står på en DMR-kanal kan du välja att APRS ska sändas analogt.

Digital APRS betyder att radion istället sänder din position via DMR-nätets funktion för positionsrapportering. När ditt positionspaket når Brandmeisterservern omvandlas det till APRS och skickas vidare till bl a aprs.fi. När du sänder din position via DMR så hjälper du också repeaterägaren att se repeaterns täckningsområde. Dina positioner skickas dock inte ut igen på det "analoga" APRS-nätet, d v s andra som har APRS-mottagning på 144.800 MHz AX.25 kommer inte att se din position i sin radio när du skickar positionen via DMR.

 

Autostatic talkgroup

Inom DMR pratar vi om att talgrupper över en repeater är statiska eller dynamiska.

Statiska talgrupper över en repeater är alltid aktiva och trafik i talgruppen innebär att denna sänds ut över repeatern. Dynamiska talgrupper aktiveras av användare genom att man trycker till på PTT:n i den talgrupp man vill aktivera. T ex kan sysop för en repeater i SM0 ha valt att talgrupperna 240 och 2400 skall vara statiskt konfigurerade på repeatern. En radioamatör från t ex Nederländerna som besöker SM0 kanske vill prata en stund med sina kompisar hemma i Nederländerna. Denne kan då tillfälligt, dynamiskt aktivera talgrupp 204 (nationella nederländska talgruppen) genom att trycka till på PTT:n i talgrupp 204.

Talgruppen aktiveras då dynamsiskt över repeatern och ligger aktiv med en timeout på 15 minuter. D v s om ingen sänt i talgruppen över repeatern på 15 minuter så kommer talgruppen att deaktieras. Timeout:en styrs av trafik på RF-sidan av repeatern, d v s även om det kommer trafik från brandmeister i talgruppen så kommer den att koppla ner om ingen har sänt till repeatern i talgruppen på 15 minuter.

Men det finns en tredje variant utöver statisk och dynamsik, som kallas autostatic.

Begreppet autostatic gäller bara hotspots och är ett mellanting mellan en dynamisk och statisk talgrupp. Det fungerar så här:

När man trycker PTT i en talgrupp som inte finns med bland de statiska talgrupperna på sin hotspot så aktiveras talgruppen dynamiskt, precis som när man aktiverar en dynamisk talgrupp över en repeater.

Men i Brandmeister får denna talgrupp statusen autostatic till skillnad från en user activated dynamic talkgroup över en repeater. En talgrupp som är autostatic har ingen timeout utan ligger aktiv hur länge som helst, tills dess att något av följade inträffar:

 • Dynamiska talgrupper, inklusive autostatic kopplas ner genom att man sänder TG 4000 (disconnect)
 • Man sänder i en annan talgrupp, antingen dynamisk eller statisk. Det är alltid den senast aktiverade talgruppen som får statusen autostatic. När en ny talgrupp får statusen autostatic kommer den föregående att övergå till dynamskt läge, d v s den kommer efter 15 minuters aktivitet att deaktiveras. (Om den autostatiska talgruppen också är definierad som statisk talgrupp så får den förstås ingen timeout.)
 • Hotspoten startas om. Detta återställer samtliga talgrupper så att endast dem som är definierade som statiska för hotspoten förblir aktiva. Eventuella dynamiska eller autostatiska talgrupper försvinner vid omstart av hotspoten.

Så man kan säga att en talgrupp som blir autostatic på en hotspot fungerar som en dynamisk talgrupp men utan timeout.