SRA Årsmöte 2023. Foto: Thomas/SM0WQT

Onsdagen den 1 februari hölls SRA:s årsmöte för 2023. Närvarande var SM0MPE, SM0RGM, SM0EPX, SM0RYA, SM0CHO, SM5AKP, SM0BYD, SM0ATC, SM5TC och SM0WQT.

Styrelsen som valdes av årsmötet för SRA 2023 finns presenterat på styrelsesidan.

På årsmötet beslutades om några förändringar av föreningens stadgar. Detta föranleddes av att banken bl a haft synpunkter på att de anser stadgarna är lite väl omfattande för en ideell förening och att styrelsen är onödigt stor.

Årsmötet beslutade att posten ungdomssekreterare tas bort och vid behov omvandlas till en funktionär. Vidare reduceras antalet revisorer från två revisorer plus revisorssuppleant till en revisor och revisorssuppleant. Banken hade även önskemål om att det i stadgarna ska framgå vilka som är firmatecknare så detta har förtydligats.

I samband med årsmötet hölls konstituerande styrelsemöte.

Protokoll från årsmöte och konstituerande styrelsemöte finns som PDF nedan.