Vindarmagnus at Swedish Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons

Vi har nu sänt SRA:s lokaltrafiknät på prov under en dryg månad på 145.450 MHz simplex. Från och med måndagen den 1 maj kl 22.00 så övergår vi till att på prov istället sända över repeater SK0RDZ på kanal R2/RV52, 145.650 MHz (-600 kHz skift och 77 Hz subton). På så sätt kan vi utvärdera fördelarna med att sända över simplex jämfört med repeater.

Välkommen att checka in, måndagen 1 maj kl 22.00 lokal tid!