Efter att ha varit temporärt QRT kommer SK0RIX i luften igen på sin gamla frekvens - 145.625 MHz, -600 kHz skift och 77 Hz subton. Under den tid SK0RIX har varit QRT har frekvensen använts av Thomas/SM0WIU:s DMR-repeater.

Thomas/SM0WIU:s DMR-repeater kommer att QSY:a till 145.575 MHz som är en frekvens mer lämplig för DMR. Därmed öppnas möjligheten för SK0RIX att bli QRV på 145.625 MHz igen.

Vi kommer inom kort att starta testsändningar (beacon) och därefter är planen att en FM-repeater kommer att komma i luften på frekvensen.

Mer info kommer.