DMR-ring varannan måndag

Efter tisdagens välbesökta temakväll om DMR kommer SK0AR att köra en ring på DMR varannan måndag. DMR-ringen startar måndagen den 25 mars 2024 efter lokaltrafiknätet, d v s ca kl 20.15 och vi samlas på talgrupp 2400 för vidare QSY till talgrupp 2411 så att vi inte behöver hålla varenda repeater i hela SM0-distriktet igång. Ringledare är SM0RUX/Pontus. Ringen kommer att köras andra och fjärde veckan i månaden.