Sambandscentralen vid Lidingöloppet 2023

Helgen den 23-24 september 2023 arrangerades Lidingöloppet och i vanlig ordning höll SRA i radiosambandet med Micke/SM0EPX i spetsen. Lidingöloppet lockar uppåt 45000 löpare och involverar 2400 funktionärer.

Vi tillhandahåller teknikstöd i form av datorer, skärmar, nätverk och wifi. Det upprätthålls god tillgänglighet genom backupkraft och mycket av utrustningen drivs med 12 voltsmatning för att inte påverkas vid ett eventuellt strömavbrott. Utöver det finns vanlig UPS på 230 volt.

Sambandscentralen är arrangerad i U-form med operatörerna placerade runt borden och tekniken i mitten.

8 aktiva operatörer är i tjänst hela tiden. Kommunikation sker i huvudsak med funktionärer och som huvudsambandsmedel används inhyrd DMR för att de ska kunna bemannas av icke licensierade. Operatörerna på sambandscentralen är radioamatörer som har stor kommunikationsvana.  IP-trafik för DMR-repeatrarna och Internetanslutning går via amprnet.

För sambandet användes två repeterfrekvenser med två tidluckor vardera vilket innebär fyra samtidiga samtalskanaler som användes för tävlingsledning, sjukvård, transport och bansamband. Utöver repeaterfrekvenserna användes ett antal simplexfrekvenser. I sambandscentralen användes 4 st stationära radiostationer och bland funktionärerna fanns XX st bärbara radiostationer.

Resultatrapporteringen som tidigare hanterades genom radiosamband går idag helt automatiskt med hjälp av chip som löparna har på sig. Därför är radiosambandet numera främst ett samband mellan funktionärer och sambandscentralen. 

I nära anslutning till sambandscentralen finns ett särskilt bord för ambulanspersonal och läkare, på höravstånd så att man snabbt kan tala med dem från sambandscentralen vid behov. I bakgrunden i lokalen finns en personalhörna med soffa för rast och avkoppling. 

Under sambandet hanterades nära 300 ärenden, alltifrån rapportering av brutna löpare, borttappade föräldrar/barn, koordinering av transporter och sjukvård. Sjukvårdsbehovet bestod i alltifrån lättare omplåstring till ambulanstransport. Sambandscentralen hanterade 29 st ambulanslarm och 1 st polisingripande. Ärendena hanterades i vårt eget incidentsystem som utvecklats för radiosamband där behov av lednings- och stabsfunktion föreligger.


Till vänster personal från Röda Korset och Johaniterhjälpen och till höger hanteras transporter. Närmast i bild operatörsplatser för hantering av inkommande radiotrafik, telefonsamtal och meddelanden via text.

Personal som bemannar sambandscentralen med tekniken i mitten
Ambulanspersonal och läkare vid ett eget bord på lagom höravstånd från sambandspersonalen
Ambulanspersonal och läkare vid ett eget bord på lagom höravstånd från sambandspersonalen

DMR-radio för funktionärer

 

 • Sambandscentral Lidingöloppet 2023
  Sambandscentral Lidingöloppet 2023
 • DMR-radio för funktionärer
  DMR-radio för funktionärer
 • DMR-radio på opertörsplats
  DMR-radio på operatörsplats
 • Antenn för DMR-radio
  Antenn för DMR-radio
 • Montering av antenn
  Montering av antenn
 • DMR-radio
  DMR-radio
 • Sambandscentral Lidingöloppet 2023
  Sambandscentral Lidingöloppet 2023
 • Sambandscentral Lidingöloppet 2023
  Sambandscentral Lidingöloppet 2023
 • Radiosamband vid Lidingölöppet 2023
  Radiosamband vid Lidingölöppet 2023
 • Radiosamband vid Lidingölöppet 2023
  Radiosamband vid Lidingölöppet 2023