Stockholms Radioamatörer

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för att vara medlem i Stockholms Radioamatörer 2024. 

Är du medlem sedan tidigare så hoppas vi att du fortsatt vill vara med och stötta verksamheten och det SRA står för i form av aktiviteter, repeatrar och andra gemensamma resurser som vi driver.

Är du ännu inte medlem så är du hjärtligt välkommen att bli det!

Årsmötet 2024 beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad, d v s: 

100 kr / år för vuxen och 50 kr / år för ungdom t o m 18 år. 

Medlemsavgiften betalar du enklast till föreningens Plusgirokonto 211 67 41-6

Ange anropssignal och namn som meddelande på inbetalningen. 

73 de SK0AR
Styrelsen i Stockholms Radioamatörer

PS. Några medlemmar har redan betalat medlemsavgift för 2024 så vet du med dig att du har gjort det kan du lämna detta meddelande utan avseende.