Lokaltrafiknät från Stockholms Radioamatörer, SRA

Call:         SK0AR/0

Datum:        Måndag 2023-01-16

Operatör:       - *)

QTH:         - *)

Redaktör: SM0RGM / Stefan

*) För tillfället uppehåll i lokaltrafiknätsändningarna, under tiden
är lokaltrafiknätet endast tillgänglig i elektronisk form via sra.se --------------------------------------------------------------------- 1) SRA Lokaltrafiknät är tillbaka Efter längre tids uppehåll är Stockholms Radioamatörers Lokaltrafiknät tillbaka.
Inledningsvis endast i elektronisk form via hemsida och nyhetsbrev, d v s vi
sänder inte lokaltrafiknätet i luften ännu.

2) Amatörradiodag på SK0TM med DL0 och vDL0

SSA med DL Johan Thid och vDL Jonas Larsson välkomnar er till en spännande amatörradiodag
på SK0TM den 21 januari. Dagen inleds med att SK0MG kör HF, VHF och licensfritt från
portabelstation uppställd på parkeringen vid Kaknästornet. Därefter presenterar Johan Thid,
DL och Jonas Larsson vDL planer för DL under 2023. Dagen innehåller också föreläsningar om
C4FM, svxlink, Amprnet samt presentation av SK0TM, SK0BU och SK0QO. 
För mer information om program, tider och adress, se länk på sra.se.

3) SSAs årsmöte 2023 hålls i SM0

Sveriges Sändareamatörers årsmöte kommer att hållas lördagen den 22:a april i Kista. Det
blir ett samarrangemang mellan SSA och Tekniska Högskolans Radioklubb SK0BU. För mer
information se SSAs hemsida ssa.se.

4) Schweiz öppnar 70 MHz för amatörradio

Schweiz läggs nu till raden av länder som tillåter amatörradio i 70 MHz-bandet. Alla moder
får användas men obemannade stationer, som t ex repeatrar är inte tillåtna. Sverige är nu
ett av få länder i europa där radioamatörerna inte har tillgång till 4-metersbandet på
70 MHz. Vi får tillsvidare hålla tillgodo med det licensfria 69 MHz-bandet.

5) Contest

Tider i SNT.

VHF/UHF/SHF:

Januari

17 19.00 NAC-1296
24 19.00 NAC-Micro
31 19.00 NAC-Open

(NAC = Aktivitetstest)

HF

Januari


---------------------------------------------------------------------

---OBS Läses ej i lokaltrafiknätet--------------

Är du inte redan medlem i SRA så passa på !!

Medlemsavgift: 100 kr vuxen / 50 kr ungdom (tom 18 år)

https://sra.se/om-sra-meny/medlemsskap

Pg nr: 35 55 86 - 9